Slavnostním Multikulturním jarmarkem byl v pátek 24. května zakončen 4. ročník Multikulturního týdne, který se již tradičně konal ve východočeských Pardubicích. Během celého týdne mohli účastníci i návštěvníci jednotlivých akcí přispívat na jednu studnu, kterou na podzim letošního roku postaví na severozápadě Haiti pracovníci rozvojového projektu Praga-Haiti. Nakonec se během týdne vybralo přesně 71 539 Kč, za které chceme všem dárcům, ale i organizátorům akce srdečně poděkovat!


Nová studna Amálka

Návštěvníci Multikulturního týdne mohli také vybrat i jméno pro novou studnu. Lidé mohli o jednotlivých navržených jménech hlasovat a nakonec zvítězil návrh jednoho z hlavních partnerů MKT firmy Foxconn. Nová studna se tak bude jmenovat AMÁLKA :-).

Na závěr bychom rádi vyjádřili vděčnost všem, kteří se podíleli na přípravě Multikulturního týdne a naší účasti na něm. Zejména Lence Minaříkové z Europe Direct Pardubice a Ivoně Baklíkové z Centra na podporu integrace cizinců. Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří stáli u prodejního a propagačního stánku našeho projektu a také Markovi Petrášovi, který byl koordinátorem dobrovolníků. Naše díky patří také firmě Antonína Smetany, která nám zdarma poskytla nealkoholické nápoje, mongolským zaměstnancům firmy Foxconn nebo také studentům sociální práce, kteří zorganizovali na škole sbírku školních potřeb a hraček, jenž na podzim převezeme do školy sv. Marie Goretti v Baie-de-Henne.
 
Nakonec vás chceme pozvat ke sledování našeho webu, na němž se během podzimu objeví informace o nové studni se jménem Amálka.