Vážení přátelé a podporovatelé projektu Praga-Haiti.

V letošním roce jsme vypravili na Haiti dvě čtyřčlenné mise, které v terénu působily tři měsíce. Naši technici prováděli kontrolu a údržbu třiceti vrtaných studní roztroušených v horách haitského severozápadu. Praga Haiti PF2018K nim na podzim přibyly dvě námi obnovené kopané studny. Úspěšně jsme dokončili také projekt ozelenění školní studny v Baie-de-Henne. Během jarní mise jsme zakoupili nové osobní auto. K dispozici máme také nový motor do vrtací soupravy, který čeká na přepravu za Atlantik. Velké množství času jsme věnovali údržbě našich strojů a vybavení. Proběhly první přípravné práce na pozemku v rybářské vesnici Baie-de-Henne, kde chceme vybudovat stálou základnu pro naši činnost. Za pomoc českých a slovenských techniků jsou vděčné tisíce lidí v nejzapadlejší oblasti Haiti. Je náročné vytrvat, ale má to velký smysl. To vše je možné díky Vám. Děkujeme.

Ať se Vám daří vše, co děláte. Pevné zdraví a radost v novém roce Vám
za celý tým Praga-Haiti přeje Ivo Roškanin