Za necelý měsíc začne další, v pořadí již šestá, vrtařská mise. Čtyřčlenný tým odletí z České republiky 10. září a na Haiti bude pracovat do začátku prosince.


Složení mise bude takřka shodné jako na konci letošního jara. Velitelem mise a hlavním logistikem bude Jan Komínek, pozici vrtmistra zastane Patrik Kutaj a jako automechanik a překladatel na Haiti pojede Miroslav Farkas. Čtvrtým členem týmu bude Kristýna Lungová, která bude na Haiti zpracovávat výzkum pro svoji diplomovou práci o důležitosti rozvojové pomoci v severozápadní části Haiti, kde bude mimo jiné studovat vliv, který mají naše studny na pozitivní rozvoj celé oblasti. Kristýna Lungová bude na Haiti pracovat pouze dva měsíce. Většinu nákladů si hradí z vlastních prostředků, naši pracovníci ji však poskytnout logistické a organizační zázemí a také cenné kontakty pro uskutečnění jejího výzkumu. 

Mise není pouze o vrtání studní 

Mezi hlavní cíle podzimní mise patří samozřejmě vyvrtat co nejvyšší počet studní. Mezi ně by měly patřit studna František a Amálka – prvně jmenovanou zaplatila již v březnu jedna členka Klubu přátel, Amálka je jméno, které vybrali pro studnu účastníci pardubického Multikulturního týdne, kteří na podporu vrtání přispěli 70 000 Kč. Kromě vrtání a monitoringu studní je dalším cílem podzimní mise vyjednat nový projekt financovaný misí MINUSTAH tentokrát na jihu Haiti, vyvrtat studny pro organizaci Hope for Haiti a rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi i mimo severozápad Haiti (např. charita v Leogane, studny v oblasti Les Cayes na jihu země). Bude také potřeba dojednat s biskupstvím v Port-de-Paix pravidla pro využívání první Pragovky, kterou jsme na Haiti přivezli v roce 2009. Zvažujeme také náročnou opravu pérování kompresoru = výměnu celého podvozku, což by znamenalo asi 14 dní bez kompresoru a poměrně složitou operaci v primitivních podmínkách…

Věnujte nadbytečnou stokorunu pro to, aby Haiťané mohli pít čistou vodu

Celou podzimní misi tentokrát financujeme z vlastních zdrojů. Budeme proto rádi za jakýkoliv příspěvek, který na vrtání studní v následujících týdnech pošlete! Přispět je možné zasláním peněz na účet projektu, přihlášením se do Klubu přátel projektu Praga-Haiti, nebo formou DMS. Podrobné informace o tom, jak je možné přispět, se můžete dočíst na našich webových stránkách.