Již velice dlouho jsem vám nenapsal, od začátku školního roku se tu však mnoho neudálo.
Již před prázdninami se nám podařilo dopravit do Baie de Henne darovanou Pragu V3S, která vydatně pomáhá ve farnosti. Jak věci, které k nám přijely z Čech, tak uskutečněný výlet dětí do Molu i přivezené potraviny  z Gonaives udělaly velikou radost v naší farnosti. Pragovka teď pomáhá s dopravou stavebního materiálu do čtyř nedostupných oblastí, kde jsem se pustil do stavby kaplí.  Tento náklaďák se ukazuje být nepostradatelným pomocníkem pro život tady.

Nedlouho po mém příjezdu z dovolené v září zasáhla i naši vesnici prasečí chřipka, na kterou vyhynulo přes polovinu prasat. Spousta lidí a hlavně dětí trpěla vysokými teplotami, které ochromily asi na dva měsíce život ve vesnici. Školní rok přesto i se zpožděním začal fungovat.

V jídelně jsme ocenili novou solární troubu, kterou nám darovala Univerzita svatého Tomáše v Miami, která slouží k přípravě rýže a fazolí. 

Stále se mi zdá, že lidé pořád trpí nedostatkem základních životních potřeb a prostředků, přesto to nevidím jako to nejdůležitější v jejich životě. Lidé často potřebují více než uspokojení svých materiálních potřeb, něco, co by jim ukázalo opravdovou hodnotu života. Je tu spoustu lidí, kteří trpí samotou a pocitem neužitečnosti, a právě oni nám ukazují, co je tou největší touhou v životě člověka – a sice touha po lásce, přítomnost někoho, komu na nich opravdu záleží. Někdy mám pocit, že se Bůh těchto lidí dotýká i přes naši hříšnost a nedokonalost. Každá konkrétní pomoc jednotlivci dává velký příklad evangelijní lásky. Bůh nám tím chce říct, že i ten nejposlednější lidský osud je pro něj tím nejdůležitějším.

Jedním z posledních případů zprostředkování konkrétní pomoci byla uskutečněná operace dítěte s vodnatelnou hlavou, která mu prakticky zachránila život, a i tento jednotlivý skutek je pro mě obrovským povzbuzením a zadostiučiněním. Snažíme se pomáhat i lidem, kteří se octli nespravedlivě ve vězení a jejichž vysvobození je radostí pro celou jejich rodinu i okolí. K takovýmto skutkům nás Ježíš vybízí v evangeliu, které stále zůstává jedinou směrnicí pro náš život i v této vánoční době.

A tak ať i tyto Vánoce naplní a prosvětlí naši všednost touhou po konání dobrých skutků.

S celou farností Baie de Henne přeje radostné Vánoce váš nevděčný páter Roman Musil.

Tímto přáním zároveň děkuji všem dobrodincům a dárcům za všechny vaše modlitby i finanční a materiální podporu. Pán Bůh vám všem mnohonásobně odplať!