Dobrý den. Jste odborným garantem pro vrtání studní na Haiti v rámci projektu Praga – Haiti. Jak jste se k tomu dostal?

Byl jsem osloven… :) Spolupracuji již delší dobu se členy společnosti Fidcon v rámci jiných podnikatelských aktivit. Takže jsem rád, že se mohu do projektu takto zapojit.


Čím se Vaše firma zabývá?

Naše firma AQUA DORŇÁK vznikla v roce 1996 a od počátku se zabývala studnařskými pracemi. O rok později jsme pořídili první vrtnou soupravu SLVE 97, kterou jsme až do dnešní doby vylepšovali. V současnosti nabízíme hloubkové vrty pro tepelná čerpadla do hloubek až 150 m a vrtání studní.

Jaká vrtná soupravu se bude na Haiti vlastně posílat? 

Jedná se o vrtnou soupravu SLVE 97, která byla vyrobena v roce 1996 v Benešově. Zvolili jsme ji kvůli její jednoduchosti, nízké váze a dobré schopnosti vrtat i v těžkém terénu. 

Nebylo by lepší koupit někde v Americe jinou – doprava by asi byla levnější…

Domnívám se, že takový typ vrtné soupravy by se už v Americe sehnat nedal. Jde nám o maximální jednoduchost a účelnost. Vysokou přidanou hodnotou jsou dlouholeté zkušenosti naší firmy s obsluhou stroje, které můžeme předat – není třeba se učit ovládat jiný typ stroje.

V jakých hloubkách je na Haiti voda?  Jaké vydatnosti chcete dosáhnout?

Zjišťování hloubky vody na Haiti bylo velmi obtížné. Požádal jsem o pomoc kolegy z Ostravy (z VŠB), kteří vycházeli z odhadování hloubky vody na Kubě.  Myslíme si, že voda se na Haiti bude objevovat od 30 do 60 metrů pod povrchem, někde však může být už i v 15 metrech. 

Co se týká vydatnosti vody, dobré bude, když získáme 300 - 500l vody za den. Pro účely, jaké bude studna na Haiti mít, to bude stačit. V oblasti, kde se bude vrtat, jsou vápence a tam se objevuje tzv. puklinová voda z krasových útvarů. Pokud by se podařilo navrtat tuto vodu puklinovou, mohli bychom získat vydatnost mnohem vyšší.

Jak ji budete hledat?

Voda se nehledá, voda je:) Když se voda dostává do země, v určité hloubce je voda ustálená. Pod povrchem jsou horniny a každá hornina je rozpukaná. Platí – čím tvrdší hornina, tím více je rozpukaná. V určité hloubce v zemi je tedy voda plošně rozlitá a kopíruje terén. Pokud se tedy na daném pozemku voda nachází, jde navrtat vždy. Metoda proutkaření, která se ještě nedávno používala ke hledání vody, je však nespolehlivá a dá se říct „lidovou slovesností“. 

Kdo se soupravou na Haiti bude vrtat? Předpokládám, že to není jednoduché…

Na Haiti odletí speciální vyškolený tým lidí z České republiky. Členové týmu jsou vybíráni na základě výběrového řízení. Jejich úkolem bude nejen vyvrtat vrt, ale vypažit studnu a osadit ji čerpadlem tak, aby po jejich odjezdu byla studna plně funkční.

Co když se vrtná souprava rozbije, jak zajistíte servis, náhradní díly?

Jak už bylo řečeno, jedná se o jednoduchou vrtnou soupravu, servis snad zvládne případně i P. Roman Musil:) Některé náhradní díly však pošleme spolu rovnou s vrtnou soupravou. Krom tpoho počítáme, že vrtná soupravu bude pod kontrolou lidí z ČR.

Kolik taková souprava stojí peněz?

Pořizovací cena podobné vrtné soupravy se pohybuje mezi 750.000-900.000,- Kč.

Co bude stát její provoz na Haiti?

Na Haiti jen pot a snahu dobrovolníků:) Na provoz motoru je potřeba asi 20 – 40 litrů nafty za hodinu při maximálním výkonu. Samotné vrtání trvá v ČR asi 3 hodiny. Např. vrtání jedné studny hluboké 35 metrů začíná v 7 hodin naším příjezdem k zákazníkovi a v 16 hodin už voda teče zkušením čerpadlem. V takovém případě trvá vrtání 3 hodiny, nejvíce času zabere čištění.

Kolik studní se má na Haiti vrtat?

Budeme vděční za jednu studnu, rádi za 5, hodláme udělat 10 a zkusíme 20:)

Kdo a jak bude studny osazovat? Jaké čerpadlo bude použito?

Studny bude osazovat již zmíněný technický tým. Počítáme s použitím ručních, případně nožních čerpadel – jsme ve spojení s firmou VERGNET HYDRO. Více informací o čerpadlech najdete zde

Nejsou na Haiti firmy, které už tam vrtají? Možná by vyšlo levněji zaplatit si místní firmu…

Ještě před zemětřesením se byly podívat ve farnosti P. Romana dvě „nehaitské“ firmy. Odhadly, že cena vrtu by se pohybovala kolem 10.000,- USD. Hlavním problémem byl však místní terén, kvůli kterému by se na dané místo nedostala potřebná technika. Takže zmiňované firmy nebyly schopny za žádnou cenu realizovat námi plánované práce v nejchudších oblastech země, protože se tam jednoduše jejich stroje nedostanou. Tím se stává naše technologie jedinečnou a místními vysoce žádanou.

Kde konkrétně se bude vrtat?

V první fázi ve vesnici Baie de Henne a v okolních vesnicích, kde P. Roman Musil působí. Krásné by bylo, kdyby se podařilo, aby byla studna v každé vesnici.
Máte zkušenosti s vrtáním v rozvojových zemích? Jak zajistíte udržitelnost? Nezničí brzy studnu místní obyvatelé?
Zkušenosti z rozvojových zemí nemám. Realizátoři projektu plánují působit na Haiti dlouhodoběji. Námi vyrobené studny budou předané v hotovém stavu. Takovou studnu jen tak něco nezničí:)

Umí vrtná souprava vrtat i mikropiloty (vrty pro osazení pilotů ke stavbě domů, mostů,...)?

Ano. Dokonce realizátory projektu už poptávali z Haiti právě na vrtání pilotů.

Co vše je potřeba udělat od myšlenky k realizaci jedné studny? Jak dlouho potrvá, než si lidé budou moci nabírat ve studni vodu?

Hlavní je chtít :)Je potřeba najít vhodné místo, které nebude např. znečišťováno dobytkem, bude kryté, a čím dále k horám od moře bude, tím lépe.  Když se studna vyvrtá, je potřeba počkat, až se v ní usadí kaly a nečistoty, takže se dá říct, že za několik dní po vyvrtání ji budou moci místní obyvatelé začít používat. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať vše dobře dopadne.

Rozhovor připravila Eva Vacková, Fidcon