Více než měsíc působila na Haiti mise humanitárních pracovníků Arcidiecézní charity Olomouc - Martin Zamazal a sr. Jana Lukáčová. Jejich úkolem na Haiti bylo jednat o další spolupráci s místními obláty a navštívit také další organizace, s nimiž ACHO spolupracuje nebo chce spolupracovat.
Celý článek: http://www.acho.caritas.cz./index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=66.