Po ulicích rozpáleného města se dnem i nocí valí nekonečné řeky lidí, splašky tu tečou v otevřených stokách, všude se válejí obrovské hromady odpadků. Před každou veřejnou budovou nebo bankou stojí po zuby ozbrojení strážci se samopaly, a když se večer zešeří, město upadne do tmy: kromě jiného se tu nedostává elektřiny. Tohle peklo má jméno Port-au-Prince. Hlavní město Haiti, nejubožejší země západní polokoule, jejíž mizérie si nezadá s nejhoršími zeměmi černé Afriky. Celý článek: http://www.e15.cz/relax/cestovani/haiti-bolavy-vred-karibiku.