Den před prvním výročím ničivého zemětřesení na Haiti vyšlo v celostátní příloze Deníku téma o tom, jak Češi pomáhají na Haiti. Nejvíce místa zde autor věnuje rozhovoru s Jiřím Kučerou, velitelem mise projektu Praga-Haiti. Dále pak krátce představuje celý náš projekt a poté i organizaci ADRA, včetně rozhovoru s jedním pracovníkem ADRY, který na Haiti působí.


Celé téma věnující se Haiti můžete nalézt buď ve všech regionálních mutacích novin Deník ze dne 11. ledna 2011, nebo na stránkách: http://www.denik.cz/z_domova/rok-od-zemetreseni-na-haiti-ocima-cechu20110110.html