Humanitární a rozvojový projekt Praga-Haiti - To bylo hlavní téma publicistického pořadu Magdazín, který ve středu 18. ledna 2012 odvysílalo Radio Proglas. V hodinovém pořadu vystoupili tři pracovníci projektu Praga-Haiti – Jiří Kučera, Vlastimil Petrůj a Vojtěch Jurásek a přiblížili posluchačům podmínky karibského ostrova Hispaniola a také možnosti, kterými tam Češi pomáhají.


 
Pořad Magdazín trvá 55 minut a poslechnout si ho můžete v archívu Radia Proglas.

Na webových stránkách Proglasu si můžete přečíst také článek, týkající se našeho projektu:

MAGDAZÍN 18. LEDNA 2012 - PRAGA-HAITI

Projekt Praga - Haiti poskytuje konkrétní, efektivní a dlouhodobou pomoc obyvatelům Haiti. Zajišťuje zdroje pitné vody v nejméně dostupných oblastech. Nabízí práci místním lidem. Učí je dovednostem potřebným pro dlouhodobý rozvoj. Projekt představili Vojtěch Jurásek, Jiří Kučera a Vlastimil Petrůj.

Více než čtvrt milionu obětí si podle odhadů odborníků vyžádalo zemětřesení na Haiti z 12. ledna roku 2010. Přesné počty nebudou nikdy známy, vláda však zmiňuje dokonce    300 000 mrtvých. Katastrofa znamenala také ztrátu domovů pro zhruba 1,5 milionu Haiťanů.

Po dva roky na ostrov proudí množství humanitární pomoci, přesto podle údajů Apoštolského nuncia na Haiti žije ve stanech stále ještě zhruba 600 000 lidí.

Smyslem projektu Praga-Haiti je konkrétní, efektivní a přímá pomoc obyvatelům této země. Zaměřuje se na dlouhodobá řešení základních potřeb obyvatel a konkrétní záměry jednotlivých projektových etap reflektují jejich skutečná očekávání. V první etapě to bylo vyřešení dopravy v misii Baie-de-Henne. Cílem druhé etapy je zajištění zdrojů pitné vody především v severozápadní oblasti Haiti. Součástí vize je také nabízet místním obyvatelům pracovní příležitosti a předávat jim dovednosti a kompetence potřebné pro trvale udržitelný rozvoj.

Cílem současné etapy projektu je vystavět v potřebných lokalitách na severozápadě ostrova několik desítek studní. Jedná se o vesnice, jejichž obyvatelé musejí chodit pro pitnou vodu pěšky i sedm kilometrů. Za účelem vrtání studní operuje na Haiti již druhé nákladní auto Praga V3S s kompresorem a vrtnou soupravu. 

Haiti je nejchudší zemí západní části světa. Odhaduje se, že více než polovina z osmi a půl milionu obyvatel nemá žádnou placenou práci. Země je navíc již mnoho let politicky nestabilní a v posledních letech provázena mnoha přírodními katastrofami. Stačí jen připomenout zemětřesení na začátku roku 2010 nebo epidemii cholery, která zde vypukla na přelomu 2010/2011. Právě po ničivém zemětřesení žije na Haiti stále ještě mnoho set tisíc lidí ve stanových příbytcích bez možnosti postavit si nový dům.

Celý projekt vrtání studní na Haiti je neziskový a je financován pouze z darů veřejnosti nebo jiných subjektů. Peníze získané od dárců jsou použity na pokrytí financování jednotlivých vrtařských misí. Průměrná cena nákladů na jednu studnu se pohybuje kolem 130 000 Kč.

Jak podpořit projekt?

Zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87777
Zasláním libovolné částky na účet č. 2137396359/0800
Staňte se členy Klubu přátel a zasílejte měsíčně 84,-Kč

více na http://www.praga-haiti.cz/