Článek o výstavě fotografií v Jablonném nad Orlicí a o našich studních na Haiti vyšel v úterním vydání Orlického deníku. Pokud jste si Deník nestihli koupit nebo přečíst, můžete se na článek podívat prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Výstava v Jablonném nad Orlicí je otevřena veřejnosti do konce března - pokud budete mít cestu kolem, určitě využijte možnosti ji navštívit, protože je skutečně zajímavá!


DENÍK: Pomoc Haiti přichází i z Jablonného

V Jablonném nad Orlicí se nedávno uskutečnila vernisáž výstavy fotografií rozvojového projektu Praga-Haiti, který se specializuje na vrtání studní v nejchudší zemi západní polokoule – na Haiti.
 
Návštěvníci vernisáže zhlédli krátký film o projektu a mohli ochutnat haitský rum. Kromě fotografiína návštěvníky výstavy čekají také informace o vrtání studní a o legendárním nákladním autuPraga V3S, které pracovníci projektu na Haiti používají. Mohou si také koupit originální obrazy přímo z Haiti. Vý- stava plná zajímavých fotografií, která představuje činnost pracovníků rozvojového projektu na Haiti, bude zájemcům k dispozici do konce března v Infocentru na náměstí v Jablonném nad Orlicí.
 
Rozvojový projekt Praga-Haiti pomáhá konkrétním způsobem obyvatelům severozápadní části Haiti. Jedná se o velice chudý region s nedostatkem přirozených zdrojů pitné vody. Cílem současné etapy projektu je vystavět na severozápadě ostrova v potřebných lokalitách několik desítek studní. Tím se mnohonásobně zvýší životní úroveň chudých haitských venkovanů, kteří dodnes museli pro vodu chodit pěšky i sedm kilometrů. Za tímto účelem dopravili pracovníci projektu Praga-Haiti na ostrov nákladní auto Praga V3S a vrtnou soupravu a každý rok na Haiti vypravují dvě mise českých vrtařů, kteří na ostrově pracují většinou 2 – 3 měsíce. „Během tří let se nám podařilo vybudovat celkem 23 studní, které dávají pitnou vodu zhruba dvaceti tisícům Haiťanů. Místní obyvatelé jsou nadšení. Většina z nich má poprvé v životě zdroj pitné vody přímo v místě svého bydliště," uvedl manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek. (...)
 
Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách Orlického deníku!