Bilanci ukončené mise projektu Praga-Haiti zveřejnil Orlický deník. Tematická strana vyšla ve středu 6. dubna 2015. K dispozici je v tištěné verzi i na webu Orlického deníku.

OD bilance mise