Na Haiti přiletěla Kristýna Lungová na měsíční misi v režii Arcidiecézní charity Olomouc, která zde na několika místech provozuje Adopci na dálku a spolufinancuje výstavbu školy v Gonaives. Kristýna se zúčastnila se naší podzimní mise v roce 2013 a nadále spolupracuje na našich aktivitách. Během svého pobytu na Haiti ověří stav našich strojů, provede kontrolu části studní a povede jednání s charitou v Port-de-Paix, se kterou spolupracujeme.