S blížícím dnem vylodění první "vétřiesky" na Haiti se stále více obracíme v modlitbě k Pánu s prosbou o zdárné dokončení první etapy.

Pro představu:

P. Roman Musil musí zajistit vyclení auta, přepis a nové značky. Odhadujeme, že to bude trvat 1 - 90 dní:) Na Haiti to je možné. Jakmile se toto podaří, ihned odletí na Haiti technik Filip Hlásný a kameraman Martin Strouhal, aby zajistili další etapu projektu.

V těchto dnech vychází v Katolickém týdeníku prosba o finanční příspěvek na další pokračování projektu (P. Roman potřebuje ještě PV3S valník).

Připojujeme se s výzvou a prosbou o modlitbu. Šiřte tuto prosbu mezi své známé, kněze a lidi zasvěceného života, aby opravdu vše proběhlo hladce a mise splnila svůj účel.

Pán žehnej.