Přinášíme finanční přehled první etapy projektu PV3S skříň.

Podrobný výpis nákladů: PGH_fin-prehled_v3s-skrin_090930.pdf.

Na realizaci se převážně podíleli:

Děkujeme všem štědrým dárcům za podporu projektu. Pán Bůh odplať!

Brzy zde uveřejníme nové informace o pokračování druhé etapy projektu: Voda pro Haiti.