Ismael Dora je vysokoškolák, který bydlel v Port-au-Prince a velice nám pomáhal při první misi na Haiti. Také pro nás poptával kompresor na Haiti a další potřebné věci pro uskutečnění projektu.

(čt 14.1.2010 21:34)

We are alive but the communcation is not available for now. 

I am not in Port au Prince. I am in Fond des Blancs because I have no house to stay there.  We lost everything.
 
My God bless you and don't forget me and my family (all my brothers)
 
Sincerely Ismael DORA.


Jsme živí, ale komunikace zde není nyní možná.


Nejsem v Port au Prince. Jsem ve Fond des Blancs, protože už nemám kde být. Ztratili jsme všechno.


Můj Bůh Vám žehná a nezapomínejte na mne a na mou rodinu (všechny mé bratry).


S úctou Ismael Dora.