Filipa Hlásného, technika projektu Praga-Haiti vysílá Fidcon o.s. na druhou misi do farnosti Baie de Henne na Haiti.

V pondělí 18.1. v dopoledních hodinách odletí technik Filip Hlásný na Haiti, aby zajistil funkčnost nákladního automobilu Praga V3S, který byl odeslán do české misie na jaře 2009. Pragovka má pravděpodobně rozbité čerpadlo.

Mise na opravu Pragovky byla plánována již delší dobu. Avšak momentální situace na Haiti urychluje jednání. P. Roman Musil potřebuje především nyní funkční nákladní automobil. Jeho nový osobní teréní automobil, který získal asi před měsícem darem, již možná neexistuje (v čase zemětřesení se nacházel v Port-au-Price v přístavu).

Česká republika se i tímto projektem snaží pomoci v zoufalé situaci na Haiti. Podrobnosti o misi na Haiti ještě uvedeme.