U příležitosti 5. výročí tragického zemětřesení na Haiti se v pátek 9. ledna v prostorách Vatikánu uskutečnila konference zaměřená na budoucnost Haiti. Téma dne znělo: „Společenství církve: vzpomínky a naděje pro Haiti 5 let od zemětřesení“. Během zemětřesení v roce 2010 zemřelo cca 300 000 Haiťanů a minimálně 1,5 milionu lidí přišlo o své domovy.

papez FrantisekDnešní konferenci organizovala Papežská rada Cor Unum, která má na starosti humanitární projekty Katolické církve a starost o chudé. Účastnili se ho jak haitští biskupové a zástupci Vatikánu, tak i příslušníci mnoha charitativních organizací, řádů a dalších katolických organizací, které na Haiti působí. Konference měla za cíl představit výsledky, kterých se v humanitární oblasti podařilo na Haiti v uplynulých pěti letech dosáhnout a naopak nastínit důležité priority lidské i duchovní pomoci Haiti do budoucna.

Dopoledne přijal účastníky dnešního setkání na audienci též papež František, který vyjádřil své přání věnovat více pozornosti Haiti, které kromě zemětřesení trpí dalšími problémy. Papež rovněž zopakoval svoji blízkost haitskému lidu v těžkých dobách, které v posledním období prožívá.