Stal se jím dosavadní biskup v Les Cayes, Guire Poulard, který bude nyní sídlit v hlavním městě Port-au-Prince. Předchozí arcibiskup, mons. Miot, tragicky zahynul při loňském zemětřesení. Právě k jeho prvnímu výročí přicestoval na Haiti předseda Papežské rady Cor unum, kardinál Robert Sarah, který sloužil pro Haiťany slavnou mši svatou na prostranství před zbořenou katedrálou. Při ní přečetl věřícím dopis psaný papežem Benediktem XVI.. Ten Haiťany ujišťuje svými modlitbami, zejména za jejich zesnulé, a povzbuzuje k budování nejen nových domů, ale i nové společnosti.