Již čtyři vrty budoucích studní provedli naši vrtaři v okolí Baie-de-Henne od minulého úterý, kdy se jim povedl první zkušební vrt na farní zahradě v Baie-de-Henne. Nejhlubší z těchto vrtů má 21 metrů a ze všech teče pitná, sladká voda. Z Haiti nám denně posílají nové zprávy o své práci. Psali nám, že když byli v sobotu vybírat místo v jedné z osad v okolí misie, sešli se kolem nadšení lidé a ihned začali kácet kaktusy, aby našim lidem a strojům nic nepřekáželo v práci. Během prvních zkušebních vrtů také přišli na několik drobných závad na vrtací technice a na obou autech. Tyto závady bylo naštěstí možné opravit na místě. Nyní se naši vrtaři na několik dní rozdělili. Filip Hlásný a Alex Lemonfa odjeli do Port-de-Paix, kde budou vyřizovat povolení pro vrtání veřejných studní, kupovat cement pro osázení studní a také některé náhradní díly. Vlastimil Petrůj zůstal v Baie-de-Henne a dnes provádí další vrt v Petite Anse, malé vesničce, odkud místní chodili pro vodu téměř 8 kilometrů.

V neděli při mši svaté naši lidé také slavnostně odevzdali sošku Jezulátka z České republiky. Pro místní lidi jsou to všechno velké události, protože mohou prožívat, že se o jejich osudy zajímají i bohatí lidé z Evropy a my zase můžeme vidět, že naše snaha pomáhat má smysl.