Náš tříčlenný tým na Haiti pokračuje v usilovné práci. A i přes náročné přírodní a společenské podmínky se jim jejich dílo daří. Během posledních dní zabetonovali již tři studny. Další tři vrty jsou úspěšně provedeny - voda je ve všech případech nezávadná. Nejhlubší vrt měří 61 metrů.

K praktickému využívání hotových studní nyní schází pouze dokument od Dinepy, což je místní úřad schvalující vodní zdroje. Naši lidé s tímto úřadem vyjednávají a věříme, že již brzy budou moci studny sloužit svému účelu.

V pondělí večer přijel za našimi vrtaři Martin Strouhal se svým filmařským týmem. Několik dní teď budou natáčet vrtání studní pro nově vznikající dokument o Haiti.