Členové mise projektu Praga-Haiti, kteří na Haiti strávili posledních osm týdnů, přiletěli v pátek 1. dubna 2011 v nočních hodinách na Ruzyňské letiště. Na letišti je přivítal manažer projektu Václav Vacek a Jiří Kučera z občanského sdružení Fidcon a další přátelé. Po příletu převládala radost nad únavou. Českým pracovníkům se podařilo vybudovat několik studní ve velmi těžkých podmínkách. Patří jim dík. Mise byla velmi úspěšná. O příletu našich vrtařů, stejně tak jako o průběhu uplynulé mise vás budeme informovat v nejbližších dnech v rámci Deníku projektu.