Minulý týden skončila v Olomouci veřejná sbírka na podporu projektu Praga-Haiti. Výtěžek sbírky, která trvala tři týdny, je 62 872 Kč. Všem dárcům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu sbírky velmi děkujeme! O termínech a místech dalších veřejných sbírek vás budeme s předstihem informovat.

Zajímavé postřehy a fotografie z průběhu naší sbírky v Olomouci zveřejnil na svém blogu Jan Lukeš, který byl jedním z několika desítek olomouckých dobrovolníků.

Celý březen také pokračovala mise tří našich vrtařů na Haiti. Těm se podařilo vybudovat sedm funkčních studní. Kompletní souhrn všech informací týkajících se projektu Praga-Haiti za měsíc březen si můžete přečíst v Deníku projektu.