Na začátku tohoto týdne přišly výsledky z chemického rozboru vody z naší studny na Haiti. Tento rozbor, který zpracovával Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, potvrdil, že voda pocházející ze studny v Baie-de-Henne je zdravotně nezávadná. V posudku stojí, že jsou u předloženého vzorku všechny zákonné normy prokazatelně dodrženy.

Tyto výsledky nám mohou pomoci při vyjednávání s haitskými úřady i při jednání v grantových řízeních. Jsou také dobrým signálem, že projekt Praga-Haiti skutečně zlepšuje životní úroveň lidí, kteří žijí ve velké bídě.