Minulý týden jsme obdrželi zamítavé stanovisko od delegace EU přímo z Port-au-Prince k naší žádosti o grant na vrtání studní.

Projekt, který musel být psán ve francouzštině a spolu s přílohami odeslán v originále do Port-au-Prince, jsme podávali 27. 5. 2011 na základě výzvy Europeaid/131260/L/ACT/HT.

Důvodem vyřazení je malý počet hodnotících bodů, které projekt získal od jednotlivých hodnotitelů na základě stanovených kritérií. Konkrétní nedostatky nebo důvod nízkého počtu bodů nám zaslán nebyl.