Na počest těm, kdo pomáhají druhým...

Brusel 18. srpna 2011 – 19. srpen je Světovým humanitárním dnem a Evropská komise tak jako od roku 2008 každý rok vyznamená zítra ty, kdo se obětují, aby pomohli druhým, kteří to pro své přežití potřebují.

Humanitární pracovníci jsou skromní. Jejich činy však nikoliv: každý z nich může prospět stovkám lidí a jejich pomoc je mnohdy životně důležitá, zachraňuje před hladomorem a strádáním, je příslibem a přináší naději na soběstačnost,“ uvedla Kristalina Georgievová, komisařka EU pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí.

Evropská unie jako celek je největším dárcem na světě – od počátku tohoto roku poskytla 37 % z celosvětového financování humanitární pomoci. Komise aktivně usiluje o to, aby vedoucí pozice Evropy v humanitární sféře přinášela konkrétní výsledky. V rámci jejího Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) pracuje více než 400 lidí ve 47 místních kancelářích rozesetých po celém světě všude tam, kde je humanitární pomoci zapotřebí.

Komise spolupracuje s více než 200 humanitárních organizací. Mezi její humanitární partnery patří 14 agentur OSN, 191 nevládních organizací a tři mezinárodní organizace (Mezinárodní výbor Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Mezinárodní organizace pro migraci).

V roce 2010 Komise věnovala na práci nejefektivnějších aktérů působících v humanitární oblasti 1,115 miliardy EUR. Tato podpora přinesla pomoc a naději 151 milionům trpících lidí v 80 zemích.

Už počtvrté má Světový humanitární den vzdát hold humanitárním pracovníkům, kteří při svém působením přišli o život, a vyzdvihnout humanitární pomoc na celém světě. Organizace spojených národů si pro letošní kampaň zvolila heslo „lidé lidem“. Světový humanitární den byl vyhlášen v roce 2008 Valným shromážděním OSN. Zvolen byl 19. srpen na památku 22 humanitárních pracovníků, kteří zahynuli při výbuchu bomby v úřadu OSN v Bagdádu, k němuž došlo v roce 2003 právě 19. srpna. Jedním z nich byl zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN Sergio Vieira de Mello.

„Světový humanitární den je vzpomínkou a vyjádřením lítosti. Zároveň také odráží odhodlání pokračovat v pomoci potřebným, a to bez ohledu na nebezpečí,“ uvedla komisařka Georgievová.

Humanitární pracovníci za svůj závazek platí vysokou cenu. Únosy, střelba a výhružky zabitím jsou součástí popisu jejich práce v Afghánistánu a Somálsku, v Dárfúru, na Srí Lance i na dalších místech. Podle OSN je poskytování pomoci potřebným pro pracovníky pomoci stále více nebezpečné. Počet útoků na poskytovatele humanitární pomoci se ztrojnásobil a ročně dochází zhruba ke stovce úmrtí. V roce 2010 došlo ke 129 bezpečnostním incidentům, jejichž cílem byli humanitární pracovníci; 69 z nich bylo zabito, 86 utrpělo zranění a 87 bylo uneseno.

Evropská unie je odhodlána pokračovat v pomoci humanitárním pracovníkům, kteří bojují proti utrpení, a bude i nadále usilovat o dodržování humanitárních zásad.