Celé září bude v prostorách Jihomoravského krajského úřadu na Žerotínově náměstí možnost shlédnout veřejnou výstavu projektu Praga-Haiti. Na celkem osmi výstavních panelech se budou moci příchozí návštěvníci dozvědět více o Haiti, jeho obyvatelích i našem projektu vrtání studní. Jihomoravský kraj přispěl pro rok 2011 na projekt Praga-Haiti částkou 50 000 Kč.