Tři farnosti darovaly výtěžek ze sbírky při Misijní neděli, která se letos uskutečnila 23. října, našemu projektu. Jde o farnost sv. Anny a farnost sv. Markéty v Havířově a farnost Spálov. Dohromady přispěly na přípravu další mise vrtání studní na Haiti částkou 43 116 Kč. Za jejich iniciativu a pomoc velmi děkujeme!