Ve středu 23.11. večer se pracovníci projektu Praga-Haiti setkali s P. Rodolphem Balthazarem, haitským knězem z Baie-de-Henne, který je nyní na návštěvě v České republice. Schůzka proběhla v Olomouci, kde se soukromé večeře s P. Rodolphem zúčastnilo 6 členů projektu. Setkání bylo velmi přijemné, P. Rodolphe je usměvavý, komunikativní a velmi vstřícný. Kromě neformálních rozhovorů vznikl také oficiální rozhovor, který v blízké době zveřejníme na našich stránkách. Máme rovněž vyřídit pozdravy všem příznivcům projektu Praga-Haiti. P. Rodolphe nadšeně líčil radost Haiťanů z čisté vody ze studní a veliké díky všem, kteří toto dílo podporují.

Za projekt Praga-Haiti se soukromé večeře s P. Rudolphem zúčastnili: Václav Vacek (manažer projektu), Jiří Kučera, Filip Hlásný, Vlastimil Petrůj (vrtaři, kteří se účastnili misí na Haiti), P. Zdeněk Stodůlka (farář z Blatnice pod sv. Antoníčkem, jeden ze zakladatelů projektu Praga-Haiti) a Vojtěch Jurásek (PR pracovník Praga-Haiti).