Na čtvrteční (16. února) čtrnáctou hodinu je plánován přílet Václava Vacka na letiště v Praze-Ruzyni. Manažer projektu Praga-Haiti se do České republiky vrací po 15 dnech, které strávil s členy naší vrtařské mise na Haiti. V následujících dnech se jej zeptáme na jeho bezprostřední dojmy z pobytu na ostrově, můžete se těšit také na novou fotogalerii. Pracovní výsledky posledních dní...

V uplynulých dnech se členové naší mise rozdělili do dvou skupin. Na severozápadě Haiti zůstali Vlastimil Petrůj s Marianem Hrabcem, kteří pracují v osadě Reval na nové studni. Během dvou dní vyvrtali 60 metrů hluboký vrt.

Roman Musil pak s Václavem Vackem odjeli do města Prot-de-Paix (sever země). Společně s naší haitskou spolupracovnicí Joan podali oficiální žádost o podporu projektu na velitelství mise OSN na Haiti (MINUSTAH). Na základě výsledku schůzky s ředitelem Charity v Port-de-Paix  jsme obdrželi ujištění o spolupráci a zajištění skladových prostor pro naši techniku na více místech po celé diecézi. Dostali jsme také k dispozici šest pracovníků ze střední technické školy, kteří se budou učit budovat studny. První dva odjedou již dnes s Romanem Musilem na sever ostrova za našimi vrtaři na dvoutýdenní zkušební dobu.