První veřejnou sbírku v letošním roce bude hostit moravské město Otrokovice. Začátek akce na podporu projektu Praga-Haiti je plánován na přelomu dubna a května a jejím organizátorem je otrokovická farnost ve spolupráci s farářem z Blatnice pod sv. Antonínkem a spoluzakladatelem projektu Praga-Haiti, P. Zdeňkem Stodůlkou. Výtěžek veřejné sbírky jde na financování budování studní v severozápadním teritoriu Haiti. V těchto měsících na Haiti pracuje tříčlenná mise projektu Praga-Haiti, která na ostrově vrtá studny. Součástí veřejné sbírky bude také beseda s pracovníky tohoto projektu, kteří na Haiti v minulosti působili.

Veřejná sbírka je pořádána díky nezištné pomoci mnoha dobrovolníků, kteří darují kus svého volného času a přijdou pomoci vybírat před nákladní vůz Praga V3S. Pokud byste byli ochotní takto "na dálku" pomoci chudým lidem na Haiti, je možné se přihlásit na telefonní číslo 732 659 439 (P. Stodůlka) nebo na farním úřadě v Otrokovicích.