V březnovém newsletteru jsme vás informovali o tom, že jsme na našich stránkách založili sekci "Lidé v nouzi". V ní představujeme příběhy několika Haiťanů, kteří žijí ve velké chudobě a bídě, a s nimiž se naši vrtaři během svých misí osobně poznali. Na základě Příběhu novodobého otroctví a radostného shledání jedné haitské rodiny, v němž hrají naši pracovníci důležitou roli, jsme se rozhodli těm nejchudším Haiťanům v místech, kde pracujeme, dále pomáhat. Založili jsme speciální variabilní symbol pro finanční dary pro tyto chudé lidi (variabilní symbol -  333, účet 2137396359/0800). 

Za necelé dva měsíce jste na toto konto poslali 60 000 korun! Chceme tedy poděkovat všem dárcům, kteří touto konkrétní formou pomáhají lidem žijícím v obrovské bídě.

Celkovou sumu jsme rozdělili mezi jednotlivé chudé. Mnozí dárci nám s penězi poslali také zprávu, ve které psali, pro kterého konkrétního člověka má být jejich dar určen. S těmito intrukcemi jsme tyto peníze poslali na Haiti. Většina z peněz byla adresována někomu, jehož příběh jsme zveřejnili na našich webových stránkách, zbytek peněz jsme poslali faráři z Baie-de-Henne P. Paulu Breutnetovi, který je dle domluvy rozdělí mezi nejpotřebnější.

Pomáhat těm nejchudším lidem na Haiti je možné i nadále posláním finančních prostředků na výše uvedený bankovní účet. Zhruba jednou za čtvrt roku pak budeme vybrané peníze posílat lidem na ostrově.