Velitelství mise OSN MINUSTAH, která pod hlavičkou Organizace spojených národů působí již 8 let jako stabilizační faktor na Haiti, schválila podporu našeho projektu vrtání studní na Haiti. MINUSTAH finančně podpoří realizaci celkem 10 vrtů na severozápadě Haiti. Žádost o podporu podal manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek během svého únorového pobytu na Haiti přímo v Port-de-Paix. Jelikož příjemcem mezinárodní pomoci OSN na Haiti mohou být pouze místní subjekty, je v projektu jako realizátor uvedna Diecézní charita v Port-de-Paix, se kterou během našich vrtařských misí spolupracujeme. Zda se vrty podaří vybudovat již letos při podzimní misi nebo až příští rok bude výsledkem dalších jednání s Diecézní charitou.

MINUSTAH celkově podpoří výstavbu studní v hodnotě 1 500 000 haitských gourdů, což je v přepočtu asi 750 000 Kč. Peníze jsou však určeny pouze na uhrazení nákladů na výstavbu studní, mezi které nelze započítat letenky, ubytování, stravu nebo mzdy našich vrtařů. Podpora projektu ze strany OSN je tedy výraznou pomocí, nicméně projekt Praga-Haiti zůstává stále společným dílem mnoha lidí dobré vůle z České i Slovenské republiky.