Na začátku května skončila jarní vrtařská mise na Haiti. Nyní vám nabízíme ještě jedno ohlédnutí za touto etapou:


Na našich stránkách si můžete přečíst stručné shrnutí nejdůležitějších momentů mise, které naleznete na seznamu všech našich misí, které jsme na Haiti vypravili. Také přinášíme s odstupem krátké zhodnocení mise od tří našich vrtařů - Jana Komínka, Miroslava Farkase a Patrika Kutaje. Všech tří jsme se ptali, jak uplynulou misi hodnotí, co považují za úspěch a co bylo naopak na práci na Haiti náročné:
 
Jan Komínek (logistik, šéf vrtařské mise): Pocity převažují dobré, protože je naděje, že se ten projekt posune zase trochu dál. Nově se podařilo navázat vztah s dalšími NGO´s (nevládní rozvojové organizace), které na Haiti působí. Díky tomu, že jsem už na ostrov nejel poprvé, tak mě některé věci již nepřekvapovaly. Ale vždycky je pro mě trochu náročné stravování, které je hodně odlišné od našeho evropského. Hodně také záleží na tom, jestli se podaří vytvořit dobrý tým. Asi nejnáročnější chvíle během uplynulé mise jsme zažili, když nám do zapaženého vrtu spadlo čerpadlo a hrozilo, že celý vrt budeme muset vyvrtat znovu. Naštěstí náš vrtař přišel na vynikající nápad a nejen že jsme čerpadlo nakonec vytáhli ven, ale druhý den už si místní lidé mohli poprvé načerpat vodu z vlastní studny!
 
Miroslav Farkas (automechanik): Určitě jsem za čas na Haiti rád. Práce byla zajímavá a rozhodně hodně záleží na tom, jaká je mezi vrtaři parta. Přeci jen, žijete a pracujete čtvrt roku stále se stejnými lidmi, takže někdy je úspěch už jen to, že něco vyvrtáme a tým se nerozpadne:-).
 
Patrik Kutaj (vrtmistr): Čtvrt rok strávený na Haiti hodnotím na jedničku. Sice strava začala být po více než dvou měsíčním konzumování rýže a fazolí trochu frustrující, ale dalo se to zvládnout:-)! Jeden z nejsilnějších zážitků určitě byla situace, kdy nám Haiťané v Bombardopolis úplně zabetonovali příjezdovou cestu. Chtěli jsme jet Pragovkou na naši základnu a nemohli jsme pokračovat dál a nebylo možné se s nimi nijak domluvit. Nakonec se to povedlo až skrze intervenci starosty a místostarosty města. Bylo to ale celkem drama.