Každým dnem očekáváme vylodění pragovky na Haiti. Přesto už nyní Vám posíláme poděkování Otce Romana Musila, který neskrývá radost ze získaného daru.
Vážení dárci, pomocníci, přátelé Haiti!

Chtěli bychom tímto článkem zároveň poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli.
Náš dík patří především všem finančním dárcům – jednotlivcům i celým farnostem, obzvláště pak farníkům z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Svojí pomocí, volným časem i modlitbou jste neocenitelně přispěli k odeslání V3S na Haiti. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat technikům Stanislavu Míškovi a Filipu Hlásnému za „vychytání“ počátečních poruch a doladění vozu až po servis na Haiti. Děkujeme i těm, kteří se za občanské sdružení Fidcon ujali přípravy auta pro transport přes moře a přepravy vozu a pracovníkům  Arcidiecézní charity Olomouc za koordinaci projektu.
Bohu díky.

P. Zdeněk Stodůlka (farnost Blatnice pod. Sv. Antonínkem)
Václav Vacek (občanské sdružení Fidcon)
Martin Zamazal (Arcidiecézní charita Olomouc)


Zdravím Vás a přeji Boží požehnání.

Včera se mi podařilo pracovně zprovoznit přípojku k internetu, a tak toho hned využívám, abych Vám poděkoval za Vaši snahu pomoci mé farnosti Baie-de-Henne. (internet byl nefunkční po jednom cyklonu) Naše díky patří všem, kteří se modlí, pracují, dávají a nepočítají, aby mohli pomoci tam, kde lidé očekávají vše z Boží ruky a kam pomoc přichází jen zřídka.

Ta Pragovka, kterou nám posíláte, tady bude velice k užitku a zprostředkuje nám i ostatní pomoc, která by se sem neměla jak dostat. Na Haiti jsou cesty v otřesném stavu, a to je slabý výraz, proto se veškerá doprava stává velikým problémem. Vaše iniciativa je tak pro nás doslova požehnáním. V3S využijeme hlavně ke školním, ale i k pracovním aktivitám, na přepravu dětí i potravin a stavebního materiálu. Z Vaší finanční pomoci bych pak rád zvelebil i školní jídelnu a vůbec celý školní areál. Naše škola čítá přibližně 350 dětí v osmi třídách. Jídelna nemá stoly a lavice a podobně to vypadá i ve třídách.

Ještě jednou děkuji Vám i svatému Antonínovi a věřím, že Bůh odplatí všem, kdo v něho s vírou doufají.

V Kristu a Marii, P. Roman Musil, OMI
Farnost Svatý Michal Baie-de-Henne – HAITI