(Olomouc, 19. ledna 2010) Charita Česká republika ve středu 20. 1. 2010 vyšle dva své pracovníky přímo do centra humanitární pomoci Charity, kterou na Haiti koordinuje americká Charita - Catholic Relief Services (CRS). Kromě jejich zapojení do humanitárních aktivit Charity na Haiti, mají za úkol zjišťovat potřeby postižených obyvatel Haiti a připravit programy pro efektivní využití prostředků dárců finanční sbírky Charity. Na pomoc Charity ČR se již podařilo získat 6 994 771,70 Kč.
Charita Česká republika prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) připravila na cestu dva pracovníky, kteří na Haiti odletí ve středu ráno. Jedním z členů týmu je koordinátorka projektu Adopce na dálku – Haiti, Irena Klimková, která přímo na Haiti pracovala v roce 2008. Vedoucím týmu je Oldřich Pospíšil, pracovník humanitárního oddělení Charity ČR v Praze, se zkušenostmi ze zahraniční humanitární a rozvojové pomocí. Ten se humanitárního projektu účastnil naposledy v roce 2009 v Moldavsku. 

Hlavními úkoly těchto pracovníků bude aktivní zapojení do distribuce pomoci Charity, kterou na Haiti vede CRS spolu s Charitou Haiti. Zároveň účastí v koordinační skupině CRS budou moci vyhledávat aktuální potřeby lidí postižených zemětřesením. Na základě těchto informací pak budou připraveny konkrétní programy, které budou financovány z prostředků charitní veřejné sbírky a dalších možných zdrojů.

„Klademe důraz na dlouhodobost programů. Vedle programů na okamžitou pomoc je potřeba již teď pamatovat na projekty, které umožní obyvatelům na Haiti návrat do normálního života.“ komentuje plány ředitel ACHO, Václav Keprt, a dodává: „Rádi bychom přesvědčili dárce i oficiální místa, že právě na tyto víceleté programy je potřeba vyčlenit nejvíce finančních prostředků. Bez této pomoci se většina obyvatel Haiti do normální situace nikdy nedostane.“

Oba pracovníci ve středu ráno v 11:05 hodin odlétají z Prahy a pokud to situace dovolí, následující den přistanou v cílové oblasti. Zprávy očekáváme průběžně, všude tam, kde bude telefonické nebo internetové spojení. První zprávy z místa pak nejdříve v pátek.  „Prioritní je pro nás bezpečnost obou pracovníků. Sledovali jsme pozorně veškeré zprávy o situaci v oblasti a  nepokojích v Port au Prince. Rozhodnutí vyslat humanitární tým ovlivnila i snaha o efektivní a cílené využití Charitě svěřených prostředků. Jsem přesvědčen, že práce obou pracovníků přímo na Haiti pomůže těm, kteří zemětřesení přežili a nutně naši pomoc potřebují, a to nejen v těchto dnech, ale i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.,“ k misi vysvětluje Martin Zamazal, koordinátor pomoci Charity ČR pro Haiti.

Financování humanitární pomoci na Haiti Charita ČR plánuje pokrýt z veřejné sbírky, která probíhá již od středy 13. ledna. Za tu dobu Charitu podpořily desetitisíce dárců ať již přímými dary na sbírkové konto nebo DMS, kterých Charita přijala již 97 tisíc. Velmi důležitou podporou bude také Celonárodní sbírka na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti, která se uskuteční ve všech farnostech během bohoslužeb v neděli 24. 1. 2010.  

V úterý Charita ČR také pomohla slovenské výpravě, kterou organizuje Prof. Krčmery z Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Ta vyslala 19. 1. do postižené oblasti dva tříčlenné týmy zdravotníků.  Mezi tyto pracovníky patří také česká zdravotní sestra Jana Smyčková, bývalá spolupracovnice ACHO, která na Haiti působila s přestávkami v letech 2007 - 2009. Charita ČR vybavila slovenský zdravotnický tým satelitním telefonem, který mu zajistí spojení s okolním světem a v případě ohrožení jim umožní požádat o pomoc, a zajistila  dopravu Jany Smyčkové na vídeňské letiště.

Charita ČR se prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc nadále soustřeďuje na zajištění finančních prostředků, které budou potřebné k pomoci lidem na Haiti. Veřejnou sbírku lze podpořit darem na konto č.ú  35-1868350237/0100, variabilní symbol: 99999 nebo také prostřednictvím mobilního telefonu poslat SMS ve tvaru DMS HAITI na číslo 87777. Arcidiecézní charita Olomouc ve svém sídle na Křížkovského ul. 6 přijímá také dary v hotovosti. Za tím účelem zde má připravené sběrací listiny. Veřejnou sbírku Charity ČR lidé k 19. 1. podpořili částkou 6 994 771,70 Kč (vč. výnosu z DMS). Charita ČR i touto cestou vyjadřuje všem dárcům svojí vděčnost. 

Bližší informace:
Marek Navrátil, tiskové odd. ACH Olomouc, mobil: 739 52 62 78,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.http://www.acho.caritas.cz