Přinášíme vám krátké interview, které ze své podzimní mise přivezli naši vrtaři. Interview vzniklo v malé osadě L´Asone s místním učitelem, kterého jsme se ptali na životní podmínky místních lidí a také na to, jak řeší situaci s pitnou vodou.

Dobrý den, mohl byste se nám představit, odkud pocházíte a jaké je vaše povolání?

Děkuji, jmenuji se Saintelle-Jean Claude, jsem z osady L´Asone a pracuji jako učitel.
 
Mohl byste lidem v České republice přiblížit, s jakými nejvážnějšími problémy se ve vaší oblasti potýkáte? Jestli jde o přístup k vodě, nebo spíše problémy s výživou, které známe z jiných regionů Haiti.

U nás v L´Asone máme obecně stejné problémy jako všude na Haiti. Je pro nás velmi obtížné získat vodu. Máme zde sice Bombardopolis, ale to je špatně dostupné. Pro vodu musíme chodit i 15 km daleko. A to je velmi namáhavé. My se však snažíme tento problém řešit a zapojili jsme se například i do několika programů na pomoc naší oblasti. Další problémy plynou z toho, že Bombardopolis je dost vzdálené od hlavního města. Port-au-Prince leží 250 kilometrů odsud. 
 
Můžete mi ještě zopakovat, kolik kilometrů chodíte pro vodu?

Většinou je to 15 a někdy i více kilometrů než se dostaneme k vodě. Můžete použít zvíře, takže najednou vezmete více vody, než kdybyste šel sám, ale to není možné pro každého. Máme tady opravdu velkou potřebu přístupu k vodě.
 
Některé organizace tento problém řeší tak, že dodává nádrže vody.  Pomáhá také vám?

Jen minimálně. Tady je možné někdy najít dvě tři nádrže. Ale nic moc to nevyřeší. Obyvatelé mohou použít nádrže nebo cisterny, ale to není trvalé řešení. Někdy potřebujete použít vodu například na pití, ale nádrž je propíchnutá. Takže trvalý přístup k vodě je pro nás opravdu potřebný.
 
Spolupracujete s některými mezinárodními organizacemi, které by podporovaly rozvoj vaší vesnice? Existují takové organizace?

Ano, máme tady takové organizace, například spolupracujeme s organizací, která se jmenuje Idee a Demain. Tyto organizace se však zaměřují většinou na vzdělávání a jiné oblasti, ale řešení otázky přístupu k vodě je obtížné. Ale nyní očekáváme nový projekt, který má přijít… Však vy ho znáte…
 
Myslíte Praga-Haiti...?

Ano, Praga-Haiti. A to je jiná; obyvatelstvo již dlouho čeká na takový projekt. Věříme, že bude první, který opravdu vyřeší náš přístup k vodě. V to vkládáme obrovskou naději, protože opravdu nemáme přístup k vodě a to je pro naše obyvatele opravdu těžké.
 
Za rozhovor poděkoval Jan Dvořáček