Ivo

Ivo

čtvrtek, 19 březen 2015 09:31

11. Eva

Osada Ma Savone leží pět kilometrů jižně od Bombardopolis při cestě do Baie-de-Henne. Studna je umístěna u základní školy. Původním zdrojem vody pro místní obyvatele byl potok vzdálený čtyři kilometry se špatnou kvalitou vody.

Vrt je hluboký 58 metrů, vodní sloupec dosahuje 38 metrů. Vrtání bylo velmi komplikované. Studna je osazena nožním čerpadlem Vergnet.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Eva, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:29

10. Jana

Studna Jana je umístěna vedle gymnázia (viz. foto) a domova pro seniory v centru vesnice Bombardopolis. Studna slouží potřebám těchto zařízení i široké veřejnosti. Nachází se v nadmořské výšce 500 m. Okolní krajina je členitá, porostlá řídkou vegetací včetně stromů a palem, avšak do značné míry závislá na nepravidelných srážkách.

Vrt je hluboký 42 metrů, voda nastoupala až do 38 metrů. Studna je osazena nožním čerpadlem Vergnet.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Eva, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:27

9. Antonínek

Studna Antonínek se nachází uprostřed pobřežní vesnice Baie-de-Henne. Obec má dva tisíce obyvatel, je však spádovým centrem pro přibližně 8 000 lidí, žijících v přilehlých osadách. Celá oblast ohraničená kopci je aridní, stráně jsou porostlé trnitými keři, agávemi a kaktusy. V Baie-de-Henne a blízkém okolí provozujeme celkem sedm studní.

Studna je osazena ruční pumpou India a patří mezi naše nejvydatnější a nejvytíženější studny. Nese jméno svatého Antonína z Padovy.

Výstavbu této studny podpořila zásadní částkou římskokatoliká farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem.
čtvrtek, 19 březen 2015 08:57

8. Magdalena

Osada Citerne Rémy leží cca 15 kilometrů východně od Bombardopolis, na cestě spojující tuto obec s Baie-de-Henne. Lokalita má nadmořskou výšku 350 m. Nepřístupnou kopcovitou krajinou je značně odříznuta od více obydlených oblastí. Studna Magdalena je jedním z hlavních zdrojů pitné vody v Citerne Rémy a okolí.

Vrtařské práce proběhly na jaře roku 2011. Během jediného dne se nám podařilo zavrtat 27 tyčí (82 metrů), ale vody jsme nedosáhli. Objevily se jen malé průsaky vody, ale vrt byl pro jistotu zapažen do hloubky 64 metrů. Během jarní mise 2012 proběhla kontrola vrtu. Překvapivě jsme naměřili třicetimetrový vodní sloupec. Z toho důvodu proběhla betonáž a osazení pumpou. Množství vody je závislé na srážkách, které jsou nejslabší v pozdním létě. Původní nožní čerpadlo bylo v roce 2016 nahrazeno ruční pumpou India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Eva, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.
čtvrtek, 19 březen 2015 08:56

7. Dorota

Studna Dorota se nachází v areálu katolické základní školy (viz. foto) ve středu vesnice Bombardopolis. Součástí areálu je také farní dvůr, ve kterém je v současné době depo našich strojů a sklad. Studna Dorota je určena především pro potřeby školy, přes den je přístupná také veřejnosti. Lokalita je v nadmořské výšce 500 m.

Vrt má hloubku 36 metrů, vodní sloupec má dva metry. Původní nožní čerpadlo bylo v roce 2016 nahrazeno ruční pumpou India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Dorota, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.
čtvrtek, 19 březen 2015 08:51

6. Hilda

Studna Hilda je jedním z hlavních zdrojů vody pro obyvatele osady Hate de Lice, která vytváří periferii vesnice Baie-de-Henne. Celá oblast ohraničená kopci je velmi suchá, stráně jsou porostlé trnitými keři, agávemi a kaktusy. Výjimkou je úzký pás úrodné říční nivy s říčkou, která je po většinu roku vyschlá.

Hloubka vrtu je 26 m. Původně byla studna osazena nožním čerpadlem. V roce 2016 bylo instalováno nové ruční čerpadlo India.
čtvrtek, 19 březen 2015 08:50

5. Angela

Osada Ruelle Bois d´Homme se nachází přibližně čtyři kilometry severozápadně od centra rybářské vesnice Baie-de-Henne. Většina obyvatel pracuje v zemědělském družstvu, které obhospodařuje úzký pás úrodné říční nivy. Ta se táhne přes pět kilometrů od pobřeží Zátoky slepic (Baie-de-Henne) a končí na úpatí hor za osadou. Pro pitnou vodu dříve lidé docházeli do centra vesnice Baie-de-Henne.

Hloubka vrtu je 57 m, voda se nachází ve 44 m. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem, které bylo v roce 2016 nahrazeno novou ruční pumpou India.
čtvrtek, 19 březen 2015 08:49

4. Elisabeth

Vesnice Jasmin leží přibližně v půli cesty mezi Baie-de-Henne a Bombardopolis. Studna je pro místní obyvatele hlavním zdrojem pitné vody. Je umístněna blízko cesty.

Na vodu jsme narazili v 65 m. Vodní sloupec vystoupal do 45 m. Při vrtání se vyskytly problémy se sesýpáním vrtu, což komplikovalo vynášení odvrtaného materiálu na povrch.

Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.
čtvrtek, 19 březen 2015 08:48

3. Etela

Vesnička Rivierre Henne se nachází nedaleko pobřežní vesnice Baie-de-Henne. Studna je umístěna v prudkém svahu na cestě z Baie-de-Henne do Bombardopolis. Okolní krajina je tvořena odlesněnými kopci porostlými keři, trávou a agávemi. Obyvatelé z vesnice Rivierre Henne dříve docházeli pro vodu pěšky do Baie-de-Henne (cca 5 km). Výstavbou studny Etela získali vlastní zdroj pitné vody.

Hloubka vrtu je 61 m, hladina vody je voda ve 45 m. Při vrtání byla do hloubky 18 m vrstva čistého vápence. Následovala suť nebo puklina, která způsobovala ztrátu tlaku. To mělo za následek blokování kladiva neodstraněnou drtí. Tuto situaci jsme řešili vytahováním vrtné kolony a čištěním vrtu.

Studna byla osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.
čtvrtek, 19 březen 2015 08:45

2. Marta

Studna je umístěna na dvoře základní školy v Baie-de-Henne. Tuto školu navštěvuje třista dětí. Ve školním areálu jsme vybudovali dvě studny - Marii Goretti a Martu. Vesnice má 2 000 obyvatel a je spádovou obcí pro dalších cca 8 000 obyvatel. Mnozí z nich dochází každý den pro vodu právě do Baie-de-Henne. Studna Marta slouží především potřebám školní kuchyně.

Hloubka vrtu je 21 m, vodní sloupec má 15 m. Při práci na vrtu byly do hloubky dvou metrů volné kameny a zemina, následně do 16 m vápenec a poté zvodnělý štěrk. V druhé polovině bylo vrtání obtížné (ve 20 m pravděpodobně puklina) - kladivo se blokovalo, docházelo k sesypávání stěn. Bylo nutné opakovaně vytahovat celou vrtnou kolonu a čistit vrt.

Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.
Strana 19 z 20