Ivo

Ivo

čtvrtek, 19 březen 2015 09:50

21. Medúzka

Vnitrozemská vesnice Dupre leží asi 5 km severozápadně od Ti Riviere v nadmořské výšce 500 m. Jedná se o těžko přístupnou oblast s velkým převýšením.

Vrt má hloubku 87 metrů a vodní sloupec 75 metrů. Jde o jednu z našich nejhlubších studní. Medúzka byla osazena ruční pumpou India. Vzhledem k vydatnému prameni a velké potřebnosti pitné vody v lokalitě byla studna později opatřena elektrickým čerpadlem se solárním pohonem a zásobní nádrží. Tyto úpravy financovala italská misie v Ti Riviere, která má studnu ve správě.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:49

20. Lucie

Vesnice Vernet se nachází necelých pět kilometrů jihozápadně od Bombardopolis v nadmořské výšce 500 m. Místo je hustě obydlené. Před zhotovením studny lidé používali srážkovou vodu z otevřené nádrže, která se nachází nedaleko studny a nyní slouží již jen jako užitková.

Vrt je hluboký 33 metrů a má velmi vydatný pramen. Vrtání ve vápencovém podloží proběhlo bez komplikací. Studna je osazena ruční pumpou India. Vzhledem k velké vytíženosti studny bychom na vrt v budoucnu rádi instalovali systém solárního elektrického čerpadla se zásobní nádrží.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Lucie, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:46

19. Třetí den

Vesnička Sou-Pont leží asi 5 km západně od Bombardopolis v nadmořské výšce 450 m. Místo je v zeleném údolí na křižovatce cest, těžko přístupné pro techniku.

Studna je jediným zdrojem vody pro vesnici, která má přibližně 2000 obyvatel. Než byla studna zprovozněna, museli místní lidé pro vodu chodit do potoka vzdáleného tam i zpět tři hodiny chůze v náročném terénu. Navíc bez jistoty, že voda bude k dispozici. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

Vrtání této studny mělo dramatický průběh, který popisuje pracovní deník: "V hloubce 5 až 8 m se nám vrt zasypává černým štěrkem, ale pokračujeme dál. Ve 38 metrech se kladivo zasekává a nejde s ním hýbat. Do vrtu lijeme mýdlovou vodu. Zkoušíme roztočit kolonu hydraulickou rukou z náklaďáku. Jsme vyčerpaní, okolo nás je asi sto místních diváků. Končíme v jednu hodinu ráno. Druhý den se pokoušíme vytáhnout tyče vzepřením hydraulických noh z náklaďáku, ale marně. Tahem se přetrhl čtyřtunový řetěz. Večer vrtáme druhým kladivem okolo zaseknutých tyčí, které trčí ze země. Třetí den odpoledne se kolona uvolňuje a z vrtu tryská voda. Studni proto dáváme jméno Třetí den." Studna je hluboká 37 metrů, sloupec vody má 11 metrů.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Třetí den, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:42

18. Ivuše

Osada Clenette se nachází 3 km jihozápadně od Bombardopolis v nadmořské výšce 500 m. Studna je na okraji fotbalového hřiště ve středu obce.

Vrt je hluboký 88 m, v celé hloubce leží vápencová hornina, posledních šest metrů ve formě tvrdé skály. Sloupec vody je vysoký 39 m. Studna má kvalitní vodu, ale její vydatnost je ovlivněna množstvím srážek. Kvůli šetření s vodou místní obyvatelé studnu zamykají a je v provozu dvakrát denně ráno a odpoledne. Jde o jediný místní zdroj vody. Studna je osazena ruční pumpou India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Ivuše, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:42

17. Zdislava

Studna se nachází ve vesnici Bas Pinal, v nadmořské výšce cca 350 m, v areálu sirotčince a školy pro čtyřicet dětí. Bas Pinal leží v departmentu Nord, přibližně 50 km jižně od Cap Haitien, mezi sídly Ranquitte a Pignon. Studna byla vybudována ve spolupráci s americkou organizací Haitihelpers, která provozuje místní sirotčinec.

Vrt je hluboký 68 m, po celé hloubce v břidlicovém podloží. Na vodu jsme narazili ve 42 m, ale vydatný pramen byl až v 60 metrech. Vrtařské práce proběhly na podzim 2012. Při jarní misi 2013 byla provedena betonáž a osazení studny ruční pumpou India.

Náklady na celou studnu podpořila finančním darem rodina Živnůstkových z České Republiky.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:40

16. Macocha

Oblast Ferme se nachází asi 5 km severozápadně od Ti Riviere, směrem k městečku Mare Rouge, v nadmořské výšce cca 500 m. Studna je situována v areálu školy, kterou financuje italská misie.

Vrt je hluboký 106 m, po celé hloubce ve vápencovém podloží. Je naším nejhlubším vrtem vybudovaným na Haiti. Vrtání bylo důkladným testem naší vrtačky. Až v 90 metrech se objevil první náznak vlhkosti a v 97 metech voda. Pramen je velmi vydatný a patří k nejsilnějším z těch, které jsme navrtali. Studna je vybavena elektrickým čerpadlem se solárním pohonem. Přísluší k ní také dvě velké zásobní nádrže z betonu. Studna je pojmenována podle přírodní krasové propasti Macocha.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Macocha, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah. Čerpací systém financuje a provozuje italská misie v Mare Rouge a Ti Riviere.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:39

15. Fanka

Rybářská osada Carrenage se nachází v zálivu Baie du Mole, přibližně 2 km severovýchodně od přístavního městečka Mole Saint-Nicolas. Studna je umístěna ve svahu několikset metrů nad vesnicí v nadmořské výšce třicet metrů. Okolní krajina je velmi vyprahlá, porostlá keři a kaktusy. Od studny je pěkný výhled na záliv, ve kterém r. 1492 kotvil Kryštof Kolumbus při své první objevitelské cestě. Studna Fanka je jediným zdrojem pitné vody pro osadu v Carrenage.

Vrt je hluboký 23 metrů. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Fanka, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:38

14. Renata

Bebe se nachází pět kilometrů jihozápadně od Bombardopolis v nadmořské výšce 500 metrů. Jde o malou osadu v celkově hustě obydlené oblasti. Studna je umístěna v areálu základní školy.

Vrt je hluboký 55 m, je celý ve vápencové hornině a má vydatný pramen. Studna je osazena nožním čerpadlem Vergnet.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Renata, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:36

13. Martina

Lokalita Burg se nachází v severozápadní části Bombardopolis v nadmořské výšce převyšující 500 m. Studna je umístěna na okraji fotbalového hřiště nedaleko tržiště. Oblast je hustě obydlená a trpí trvalým nedostatkem pitné i užitkové vody.

Vrt je hluboký 46 metrů. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Martina, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.
čtvrtek, 19 březen 2015 09:32

12. Anastázie

Pichon se nachází pět kilometrů severozápadně od Ti Riviere v nadmořské výšce 500 m. Studna je umístěna vedle cesty do Mare Rouge.

Vrt je hluboký 58 metrů, vodní sloupec dosahuje 13 metrů. Původně byla studna osazena nožním čerpadlem Vergnet. Nyní má solární elektrické čerpadlo a je vybavena zásobním tankem na vodu.

Studnu provozuje italská misie v Ti Riviere. Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Anastázie, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.
Strana 18 z 20