Ivo

Ivo

středa, 04 prosinec 2019 11:28

32. Jitka

Studna Jitka je umístěna na pozemku misijní organizace North West Haiti Christian Mission ve městě Saint-Louis du Nord, které se nachází na možském pobřeží východně od Port-de-Paix. Organizace provozuje školu, nemocnici a sirotčinec pro několik desítek postižených dětí. Jejich původní zdroj vody, vrtaná studna, byl zničen při zemětřesení v roce 2018.

Studna o hloubce 23 m je velmi vydatná a vodní hladina nastoupala až do výše téměř 19 metrů. Podloží tvoří vrstvy pískojílů, písků, štěrkopísků a pískovce. Během vrtání se objevily celkem čtyři úrovně zvodnění, z nichž teprve poslední mělo dostatečný přítok. Vrtání bylo tradičně problémové díky sesýpavosti horniny, která způsobovala blokování kladiva a tření vrtné kolony. Z toho důvodu bylo úvodních osm metrů propaženo ocelovou trubkou, která byla ve vrtu ponechána.

Studna byla vystrojena PVC trubkami a zabezpečena betonovou deskou. Provozovatel studny osadil vrt vlastním elektrickým čerpadlem pro průběžné plnění zásobních tanků vodou.
středa, 04 prosinec 2019 11:22

31. Růženka

Studna se nachází v areálu základní školy ve čtvrti La Tendrie města Port-de-Paix, které je hlavním městem severozápadního departmentu. Školu navštěvuje 200 dětí a vznikla v místě zrušených jatek. Na pozemku se zachovala původní vodárenská věž. Zdrojem vody byla pravděpodobně vrtaná studna, ale nelze to s určitostí říci. V současné době zásobování vodou zajišťuje pojízdná cisterna.

Lokalita se nachází na úrovni mořské hladiny. Studna je tedy mělká a dosahuje hloubky 5 m. Pod vrstvou nepropustných jílů se nachází zvodnělé štěrkopísky. Vrtání bylo koplikované. Vrt byl propažen v celé hloubce ocelovou trubkou kvůli sesýpání horniny. Navíc docházelo k velkému tření mezi vnitřními stěnami trubky a vrtnou kolonou, způsobenému vynášením štěrku. Bohužel, nepodařilo se nám změřit salinitu. Je možné, že voda je mírně slaná a bude třeba několikadenního odčerpávání, aby byl jistý výsledek. I pokud by studna obsahovala mírnou příměs soli, bude mít velký význam jako zdroj užitkové vody pro provoz školy.

V současné době je vrt vystrojen PVC trubkou a byla provedena betonáž báze ruční pumpy India. Instalace studny, její čištění a testování budou provedeny během další mise Praga-Haiti.

 
středa, 04 prosinec 2019 11:21

30. Prašivá

Studna Prašivá je umístěna v nově vznikající čtvrti Cite la Coupé, která leží na severovýchodním okraji vesnice Baie-de-Henne. Oblast se nachází poměrně blízko středu obce a stávající zdroje vody jsou přetížené. Dochází zde k živelné výstavbě domů nejchudších obyvatel vesnice.

Vrt má hloubku 28 m, hladina po navrtání zvodnělé vrstvy vystoupala do 21 m. Studna je umístěna pod prudkým vápencovým svahem, který byl kdysi mořským šelfem. Bylo zde tedy riziko zvýšené salinity. Voda je však sladká a bez výrazných příměsí. Vrtání bylo úspěšné až na druhý pokus. Původní místo, vzdálené asi 50 m, jsme museli opustit. Vrt se sesýpal a souprava ztrácela tlak kvůli rozsáhlým kavernám.

Studna je pojmenována po stejnojmenném beskydském vrchu Prašivá, kde se nachází poutní místo s kotelem sv. Antonína. V roce 2019 zde proběhla sbírka pořádaná ostravsko-opavskou diecézí, jejíž výtěžek byl využit na financování nové studny.

V současné době je vrt vystrojen PVC trubkami a zakonzervován. Během další mise bude provedena betonáž a osazení studny ručním čerpdlem India.
středa, 04 prosinec 2019 11:20

29. Sue Mun

Studna Sue-Mun se nachází ve středu vesnice Baie-de-Henne v blízkosti místního lycea. Patří tedy mezi hodně vytížené zdroje vody. Jedná se o kopanou studnu o hloubce 8 m a průměru 1,5 m. Studna měla byla původně zakončena otevřenou zděnou skruží bez zastřešení. To bylo důvodem snížené kvality vody. Na podzim roku 2016 bylo místo zasaženo silnou povodní způsobenou hurikánem Matthew, která do studny zanesla bláto a kamení. Dodnes jsou v okolí studny až metrové balvany přinesené přívalem vody z kopců. 

Studna byla s pomocí místních obyvatel vyčištěna a následně dezinfikována. Hrdlo studny jsme zakryli armovanou betonovou deskou, do které byla zasazena nová ruční pumpa India a revizní šachta s poklopem.
středa, 04 prosinec 2019 11:18

28. Sonia

Studna Sonia je jednou z nejstarších studní v Baie-de-Henne. Nachází se v místě silného podzemního zvodnění, doslova podzemní řeky, která prochází vápencovými puklinami z kopců nad vesnicí. Přestože leží jen pár desítek metrů od moře a je na jeho úrovni, voda je pitná a velmi kvalitní. V této polopouštní oblasti se jedná o vzácný jev.

Studna byla osazena ručním čerpadlem, které dávo shnilo. Vesničané nabírali vodu dírou proraženou v polorozpadlé betonové desce, na které byl letopočet 1980. Je však pravděpodobné, že studna je mnohem starší. Voda byla kontaminována vrchním otvorem i porušeným betonem. Do kritického stavu se zdroj dostal po zásahu povodňovou vlnou při hurikánu Matthew na podzim 2016.

Studna má průměr přes 2,5 metru a hloubku téměř 3 metry. Po důkladné asanaci od bláta a odpadků, kterou provedli místní lidé, byla vybetonována nová armovaná deska. Do ní byla instalována ruční pumpa India. Studna má také novou uzamykatelnou revizní šachtu s poklopem. Místní zedníci odkopali bázi betonové skruže, opravili díry, kterými pronikala do studny kontaminovaná voda a provedli novou betonáž ochozu. Následně jsme provedli dezinfikaci a pročištění vody čerpadlem.
středa, 20 listopad 2019 15:43

Mise 2019

středa, 09 leden 2019 14:49

Mise 2017 podzim

středa, 09 leden 2019 14:46

Mise 2017 jaro

sobota, 29 prosinec 2018 13:14

Mise 2018

úterý, 20 září 2016 08:42

The mission of 2016

Strana 1 z 20